Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Analiz ve Kataliz

C&CS olarak, katalizörlerin devre dışına bırakılmasıyla ilgili konularda, uygun analizleri (örneğin, S-içeriğini, mekanik dayanıklılığı belirlemek) yapabilmek için, GWP (www.gwp.eu) ile temas halinde çalışarak müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Benzer bir anlayışla, seçilen adsorbanlar (aktif karbon gibi) için bir gaz akışındaki (örneğin N2) bileşenlerinin adsorptif kapasiteleri de belirlenebilir.  

C&CS, çevresel uygulamalar için katalizörler hakkında belirtilmemiş olası hızlı yaşlanma (katalizör zehirlenmesi veya benzeri) nedenlerini araştırarak analiz sonuçlarını paylaşır. İkinci adım olarak, devre dışı bırakmanın nedeni olarak potansiyel nedenler, proses parametreleri hakkındaki bilgilerinize dayanarak belirlenir ve ortadan kaldırılabilir. Sorunun uygun analiz yöntemiyle incelenmesi ve kapsamlı olarak raporlanması sayesinde hedefe yönelik çözüm garanti edilebilir.