Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

 

Syngas/ Sentez gazı üretimi

Buharla Dönüştürme/ Reforming

Optimum katalizör seçimi, fırın tasarımı, titiz bakım ve kullanılan hidrokarbon tipi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Katalizör önerilerimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 ReforMax 330 LDPReforMax 210 LDPReforMax 450 LDP

Bileşimi [% Ağırlık]

NG

NG/LPG

Nafta

Normal besleme

 

 

 

Ni

11

14,5

5,5

K2O

-

1,5

6

Taşıyıcı

CaAl12O19

Ca2K2Al22O38

Al2O3

Şekil

10- gözlü halka

10-gözlü halka

Çok gözlü halkalar

Boyut [mm]

19 x 16

19 x 12

16 x 16 x 6

Ototermal Dönüşürme/ Reforming (OTR- Türkçe veya ATR- İng)

Oksijenle çalışan ototermal dönüştürücüler (reformers) karma bir katalizör yüklemesi gerektirir.  C&CS, aktif bir ısı kalkanı katalizörü ile mükemmel malzeme stabilitesi ve termal şok direncine sahip bir reforming katalizörünün karışımını önermektedir.Normal katalizör yükü, katalizör ReforMax 330 LDP'ye dayanarak yaklaşık % 5-10 ReforMax 420'dir.

 ReforMax 420ReforMax 330 LDP

Bileşim [% Ağırlık]

 

 

Ni

5,8

11

Taşıyıcı

α-Al₂O₃

CaAl₁₂O₁₉

Şekil

Preslenmiş topak

10-gözlü halka

Boyut [mm]

30

19 x 16

 

İkincil Reforming/ dönüştürme

Hava tahrikli bir dönüştürücü için optimum katalizör, brülörün tasarımına ve brülör ucu ile üst katalizör tabakası arasındaki mesafeye bağlıdır. Bu nedenle, üst katmanın, aktif bir ısı kalkanı görevi gören ReforMax 400 ile entegrasyonunu öneririz. Bu malzeme ayrıca, çok kısa reaktör yüklemelerine ihtiyaç duyulduğunda ve/ veya yüksek saflıkta soy (inert) taşıyıcıların bir aktif katalizörle değiştirilebildiği durumlarda alt aktif tabaka olarak uygundur. Katalizör ReforMax 410 LDP, reaktörün ana yüklemesi için bir orta tabaka olarak kullanılır.

 ReforMax 400ReforMax 410 LDP

Bileşim [% Ağırlık]

 

 

NiO

9

11,5

Taşıyıcı

α-Al₂O₃

CaAl₁₂O₁₉

Şekil

6-gözlü halka

10- gözlü halka

Boyut [mm]

33 x 18

19 x 16

 

Organik bileşiklerdeki kükürt, varolan H2S (hidrojen sülfit) ile veya H2S'in hidrojenle kükürdünün giderilmesi (hidrodesülfürizasyon) sonrasında kükürdün adsorplanması ile uzaklaştırılır. ActiSorb S7 katalizörü, hidrokarbon besleme akışlarından H2S, merkaptan, disülfür ve tiyofenlerin (naftadan orta damıtma seviyesine kadar değişen) uzaklaştırılması için tavsiye edilir. Elde edilen saflık, ağırlıkça 0.1 ppm S'dir.

 ActiSorb S 7

Bileşim  [% Ağırlık]

 

NiO

52

Bağlayıcı Madde

Rest

Şekil

CDS preslenmiş topak

Boyut [mm]

1.5

Hidrodesülfürüzasyon (HDS)/ Kükürdü (S) Ayrıştırma

Bir hidrokarbon beslemesinde organik kükürt bileşiklerinden kükürdü gidermek (hidrodesülfürizasyon) için standart katalizörler, HDMax 200 serisindeki Kobalt Molibden katalizörleridir. Bu katalizörler, sıvı ya da gaz fazındaki nafta, LPG, doğal gaz ve egzoz gazları gibi tüm hidrokarbon tipleri için kullanılır. Ayrıca olefinlerin (alkenler, CnH2n) doygunluğu için de kullanılırlar.


Organik azot içeren bileşiklerin hidrodesülfürizasyonu (H2 ile S giderme) için ve/ veya çeşitli kimyasal besleme stoklarının (hammadde) doyurulması (C=C çift bağı kırılıp ilave H2 eklenmesi) için Ni- Mo tabanlı HDMax 300 katalizörünü tavsiye ediyoruz.

 

 HDMax 200HDMax 201

Bileşim [% Ağırlık]

 

 

CoO

3–5

NiO

3–6

MoO₃

10

17

Al₂O₃

Rest

Rest

Şekil

CDS presli topak
TRIAX presli topak

CDS presli topak
TRIAX presli topak

Boyut [mm]

2,5

2,5

Hidrojen sülfid (H₂S) Ayrıştırma

ActiSorb S serisi ZnO bazlı adsorbanlar, hidrojen sülfür, merkaptanlar ve COS gibi kükürt bileşiklerinin hidrokarbon besleme akımlarından çıkarılmasında kullanılır.

ActiSorb S2, çalışma koşulları yüksek hız ve yüksek sıcaklık olduğunda mükemmel bir çözümdür.

ActiSorb S3'ü, daha düşük hızlar ve daha yüksek konsantrasyonlarda kükürt girişi için öneriyoruz.

Katalizörün maksimum kütlesi, yüksek bir sülfürik asit konsantrasyonunda bulunabilecek kadar yüksektir.

Bazı durumlarda kükürt içeriğini 10 ppb H2S'nin altına düşürmek gerekir. Bu nedenle, standart Çinko oksit reaktörünün tabanına, bir bakır katkılı çinko oksit olan ActiSorb S6 yerleştirilir. Bu katmanda ActiSorb S6, kalan H2S içeriğini geniş bir çalışma koşulu aralığında (Derin kükürt giderme) 10 ppb H2S'nin altındaki bir seviyeye düşürür.

 

 ActiSorb S 1ActiSorb S 2ActiSorb S 3

Bileşim [% Ağırlık]

 

 

 

ZnO

100

90

90

Al₂O₃

Rest

Rest

Şekil

Presli topak

Presli topak

Presli topak

Boyut [mm]

4,5

4,5

4,5

 

 ActiSorb S 6

Bileşim [% Ağırlık]

 

CuO

korumalı

ZnO

korumalı

Al₂O₃

Rest

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

5 x 3

 

Doğal gazın düşük sülfür seviyesine saflaştırılması, güçlü bir ZnO katalizörü olan ActiSorb G1 ile yapılabilir. ActiSorb G1'in benzersiz bir özelliği, eşzamanlı hidrodesülfürizasyon ve H2S emilimidir. Doygun durumda bile ActiSorb G1 tam hidrojenleme potansiyelini korur.

 

ActiSorb G 1

Bileşim [% Ağırlık]

 

CuO

1,5

MoO₃

1,8

ZnO + Bağlayıcı madde

Rest
Şekilkalıptan çekme

Boyut [mm]

4,5

Derin Desülfürizasyon/ Kükürtten (S) Ayrıştırma

H2S içeriğinin <0.1 ppm'den (parçacık/ milyon) <10 ppb'ye (parçacık/ milyar) düşürülmesi için ActiSorb S6 önerilir. Actisorb S6, ActiSorb S2 (ZnO adsorban) reaktörünün altına yerleştirilmiş bir bakır katkılı çinko oksittir. ActiSorb S6 tabakası, çok çeşitli uygulanabilir çalışma koşullarında H2S içeriğini 10 ppb H2S değerine kadar düşürür.

 

 


Amonyum tesislerinin çoğunda, CO, önce yüksek sıcaklıkta su gazı kaydırma reaksiyonuna (HTS, HT-WGS), ardından düşük sıcaklıkta su gazı kaydırma reaksiyonuna (LTS, LT-WGS) sokularak CO2’ye dönüştürür. Özel prosesler için, her iki prosesi tek bir izotermal veya adyabatik (ısı alışverişi olmayan) proses ile orta sıcaklıkta CO dönüşümünde (MTS) birleştirmek avantajlı olabilir.

 

Yüksek Sıcaklıkta CO Dönüştürme (HTS)

HTS katalizörü "ShiftMax 120 HCF”, esas itibariyle HTS reaksiyonu için yaygın olarak kullanılan ShiftMax 120 Fe2O3-Cr2O3-CuO katalizörüne içinde Cr(VI) olmayan alternatif sunar, ve ikincisi gibi yüksek aktiviteyi çok iyi fiziksel dayanıklılıkla birleştirir.   Ek olarak, bu katalizör, düşük buhar/ gaz oranlarında çalışırken Fischer-Tropsch prosesinde yan ürün oluşumunun önlenmesinde çok etkilidir.


C&CS, isterseniz, yeni HTS katalizörünü daha iyi tanımanız için size ShiftMax 120 HCF broşürünü gönderebilir.

 ShiftMax 120 HCF/ShiftMax 120

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

6 x 6 talep halinde başka boyutlar

 

Düşük Sıcaklıkta CO Dönüştürme (LTS)

LTS, ShiftMax 230 ve ShiftMax 240 katalizörleri, su gazı değişimi (LT-WGS) için eşsiz bir aktiviteye yol açan mükemmel bakır dağılımına sahip son teknoloji ürünüdürler. Bu katalizörler daha uzun ömür için daha yüksek CO dönüşümü, zehirlere karşı gelişmiş direnç ve üstün fiziksel dayanıklılık sunar. ShiftMax 240'daki promotör, etkinliği azaltmadan standart LTS katalizörlerine kıyasla metanol oluşumunu % 95 oranında bastırır.

 ShiftMax 230ShiftMax 240

Bileşim [% Ağırlık]

 

 

CuO

58

58

ZnO

31

31

Al₂O₃

11

11

Destekçi

1

Şekil

Tablet

Tablet

Boyut [mm]

5 x 3

5 x 3

 

 

C&CS, hidrokarbon besleme ve çalışma koşullarına bağlı olarak HCl, amonyum klorür (NH4Cl) ve organik klor bileşiklerini uzaklaştırmak/ gidermek için bir dizi farklı adsorban sunmaktadır.

ActiSorb Cl 2 ve ActiSorb Cl 6 sıvı faz uygulamaları için kullanılırken, ActiSorb Cl 2 ve ActiSorb Cl 3 adsorbanları gaz fazında önerilir.

ActiSorb Cl 3 ve ActiSorb Cl 6, klorür (Cl- anyonu) korozyonunu önlemek, polimer giderilmesi veya aşağı akış yönündeki cihazlarında sürekli katalitik (CCR) prosesinin çıkıi akımlarından HCl ve organik kloritleri gidermek için geliştirilmiştir.

 

 ActiSorb Cl 2ActiSorb Cl 3ActiSorb Cl 6

İçinde Na₂O, ZnO, Al₂O₃ ve destekleyici (Promoter) vardır

 

 

 

Şekil

Yuvarlak

Presli

CDS - presli

Boyut [mm]

3–5

2,5

1,6

 


Metanol’ün ReforMax M katalizörü ile buharla dönüştürülmesiyle hidrojen ve karbon monoksit üretilebilir.

 

 Reformax M

Bileşim [% Ağırlık]

 

CuO

60

ZnO

30

Al₂O₃

Rest

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

6 x 4

 

 


Büyük ticari hidrojen tesislerinde, karbon dioksit (CO2) hidrojenden basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) yoluyla uzaklaştırılır. Aynı şekilde metan, karbon monoksit, azot, su ve argon hidrojenden uzaklaştırılabilir. PSA işlemi ile hacim olarak % 99,99'dan daha yüksek oranda hidrojen için tipik saflaştırmalar elde edilebilir. Aktif karbon C&CS # 540 ve moleküler süzgeç 5A C&CS # 642 ürünlerimiz, basınç salınımlı adsorpsiyon sistemlerinde (PSA), hidrojenin arıtılması için yüksek kaliteli adsorbanlardır.

 

 

Aktif Karbon (C&CS #540)

C&CS # 540, buharla dönüştürme için üretilmiş pelet formunda aktif bir karbondur. Hava ve gaz arıtma işlemleri için tasarlanmıştır. C&CS # 540 aşağıdaki uygulamalar için kullanılır:

  • Klima ve havalandırma sistemleri
  • Endüstriyel kokuların giderilmesi
  • Uçucu organik bileşenlerin uzaklaştırılması
  • PSA kullanan fabrikalarda, karbon [monoksit], metan, etan ve etilen'in hidrojenden uzaklaştırılması
 C&CS #540

Yoğunluk [kg/m3]

490

Iyod numarası

min. 900

Sertlik

min. 95

BET Yüzeyi [m2/g]

950

Şekil

Topak (Pelet)

Boyut [mm]

4

 

Moleküler Süzgeç 5A (C&CS #642)

Moleküler süzgeç 5A (C&CS # 642), A tipi bir yapıya ve 5 Angstrom etkili gözenek boyutuna sahip bir alkali-alüminyum silikattır. C&CS # 642 aşağıdaki uygulamalar için kullanılır:

  • Tüm gaz ve sıvı akışlarının kurutulması
  • n-hidrokarbonların ve i-hidrokarbonların ayrılması
  • PSA işlemlerinde hidrojenin saflaştırılması
 C&CS #642

Yoğunluk [kg/m3]

720

Basınç dayanımı [N]

20–70

Denge/Ağırlık kapasitesi (H2O) [% Ağırlık]

20

Şekil

Yuvarlak 

Boyut [mm]

1–2, 2–3 veya 2,5–5