Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Sıfır Hava


Oksit izleri, ActiSorb O3 kullanımı ve gerekli miktarda H2 dozu kullanılarak bir asal gaz karışımından ayrıştırılabilir. Oluşan reaksiyon suyu C&CS #595 ile uzaklaştırılabilir.

Özel istek üzerine C&CS, CO2 ve N2'nin seçimli adsorpsiyonu için adsorbanlar da sunar.