Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Motor & Türbinlerde Emisyon Kontrolu

C&CS, sabit gaz ve dizel motorlar için CLARIANT EnviCat oksidasyon katalizörlerini sunmaktadır. Atık gazların (egzoz gazı) arıtılması için gereksinimlere  ve koşullara bağlı olarak, farklı çaplara, derinliklere, hücre yoğunluklarına sahip, seramik veya metal destek (taban) yüzeylerine kaplanan soy metalli monolitik (tek parça) katalizörler sunuyoruz. Katalizör seçimlerini, motorunuza ve uzmanlarımız tarafından istenen emisyon sınırlarına bağlı olarak yapmaktayız. Kullanılan katalitik olarak aktif kaplamalar EnviCat 2520, 50300 MH, 2500 MH, TWC-8503 MH, 15200 MH'dir. Müşterilerimizin sıkça talep ettiği ebatlardaki katalizörler depomuzda tutulur ve siparişiniz üzerine en kısa sürede teslimat yapılır.

Katalitik konvertörün tasarımı henüz tanımlanmadıysa, uzmanlarımız size en uygun katalizörü önerecektir. Katalizör seçimi yaparken şu parametleri göz önüne almaktayız: I) limit değerleri, II) kurulum alanından faydalanmak için uygun katalizör teknolojisini tasarlanması, III) gaz yakıt ve IV) debi ve V) gereken maksimum egzoz geri basıncını sağlamak.

Ek olarak, C&CS müşterilerine özellikle türbin uygulamaları için çok çeşitli yüksek kaliteli oksidasyon katalizörleri sunar. Rakiplerimizden farklı olarak, optimize edilmiş emisyon kontrolü, kapsamlı destek, güvenilir, zamanında teslimatlar ve Clariant ürünleriyle ilgili performans garantileri rakiplerimizden olan üstünlüğümüzü gösterir. Müşterilerimiz için katma değer!

Yakıtlı motor, ısı ve enerji tesislerinde çalışan sistemler ısı ve elektrik üretmenin yanında  formaldehit (HCHO), karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), uçucu organik bileşikler (VOC) gibi istenmeyen maddeleri çevreye salarak kirletir. Bu nedenle, yasal emisyon sınır değerlerine uyum sağlamak için uygun emisyon düşürücü katalizörlerin kullanılması esastır.

Bu katalizörleri üretmek için, bir metal desteğe "ara tabaka/ washcoat" adı verilen bir tabaka uygulanır. Çoğunlukla gözenekli alüminyum oksitten (Al2O3) oluşan bu tabakada, katalitik malzeme olarak platin, paladyum veya rodyum gibi aktif soy metaller kullanılır. Bu tabakanın yüksek gözenekliliği ve kıvrımlılığı sayesinde, emisyon azaltma verimliliğini artırmak için gram başına birkaç yüz metrekareye kadar yüzeyler elde edilebilir.

Karbon monoksit (CO), uçucu organik bileşikler (VOC) veya formaldehit gibi tehlikeli bileşiklerin karbon dioksit ve su gibi toksik olmayan ürünlere dönüştürülmesi için platin, paladyum veya rodyum gibi aktif soy metallere sahip katalizörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Soy metaller, özellikle yüksek yüzey alanına sahip oksit tabanların üzerine uygulanır. Oksit tabakaları desteklediğinde hem metalik hem de seramik altkatmanlar (substratlar) kullanılabilir.

İdeal verimi ve bir türbinin doğru basınç düşüşünü sağlamak için, katalizör elemanlarının veya monolitlerin tasarımı belirleyicidir.