Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Isıl İşlem

 

Havadaki oksijen içeriği nedeniyle normal bir oda atmosferi birçok endüstriyel proses için uygun değildir. Özellikle çeliğin ısıl işlemi sertleştirme, sinterleme, biçimlendirme gibi prosesleri kapsar. Çeliğin kritik mekanik özellikleri için karbonun temel önemi bilindiğinden, bu işlemlerde koruyucu atmosfere özellikle dikkat etmek gerekir (fırın atmosferi ile işlenen parçalar arasındaki karbon alışverişinde).

Endotermal gaz/ Endogaz,  metallerin ısıl işleminde kullanılır. Endogaz hacim olarak yaklaşık %20 karbon monoksit (CO), %40 hidrojen (H2), %0,3 karbon dioksit (CO2) ve azot (N) karışımıdır. Endogaz, özel  jeneratörlerde, çok düşük oksijen ortamında doğal gaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı yakılarak elde edilir. Reaksiyon yaklaşık 1,000 ° C sıcaklıkta ve yaklaşık 1,000 /saat hacimsel boşluk hızında gerçekleştirilir. Endogaz üretimi bir endotermal süreçtir; bu nedenle, ısı girişi endogazların kalitesi için çok önemlidir.
 

Endogaz katalizörlerimiz aşağıdaki özellikleri gösterir:

  • Yüksek geometrik yüzey
  • Termal, mekanik ve kimyasal olarak stabil taşıyıcı malzeme
  • Eşsiz geometrisi sayesinde düşük basınç kaybı
  • Taşıyıcı malzemenin temel karakteri nedeniyle yüksek kok direnci
 

ReforMax® 117
(G-117 RR)

ReforMax® 330
(G-90 LDP)

NiO [% Ağırlık]

6

11

Taşıyıcı

MgO

CaAl12O19

Şekil

Yivli (nervürlü) halka

10 gözlü halka

Boyut [mm]

16 x 16 x 6

19 x 16

Egzogas (bir H2 ve CO2 karışımı) "ReforMax 117" Nikel katalizörü vasıtasıyla besleme gazının (Doğalgaz, Propan) ekzotermik kısmi oksidasyon reaksiyonunda üretilebilir.

 

Amonyağın, Azot (N2) ve Hidrojen (H2)' e ayrıştırılması için, Nikel katalizörü "ReforMax 117" kullanılır.  Bu katalizör, özel formu (nervürlü halka) ve MgO destek üzerine optimum nikel kaplanması sayesinde yüksek katalitik performans gösterir.

 

ReforMax 117 RR

Bileşim [%ağırlık] 

NiO

6

MgO

Rest

Şekil

Nervürlü/ yivli halka

Boyut [mm]

16 x 16 x 6

Hidrojen ve karbon monoksit, "ReforMax M" katalizörü kullanılarak, katalitik metanol ayrışması (CH3OH -> 2H2 + CO) ile üretilebilir.