Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Hidrojenleme/ Hidrojenasyon

Hidrojenasyon/ İnce kimyasalların üretimi

Hidrojenleme/ hidrojenesyon, ince ve özel kimyasalların üretiminde en önemli proseslerden biridir. Bu işlemde hidrojenasyon katalizörleri kullanılır. Hidrojenasyon katalizörleri hidrojen giderme, aminasyon ve hidrojenoliz reaksiyonları için de kullanılır. Bu tür heterojen katalizörler, ince ve özel kimyasalların üretiminde hakim rol oynarlar. En önemli uygulamalar, kimyasal ara ürünler, koku ve aroma maddeleri, gıda ve hayvan yemi katkı maddeleri, tarım kimyasalları ve farmasötik olarak aktif bileşenlerin üretilmesindeki endüstriyel sektörlerde görülür.


C&CS size hidrojenasyonun yanı sıra ince kimyasalların üretimi için aşağıdaki katalizörleri sunar:

  • G-22 farklı şekillerde: Toz, Tablet
  • G-22/2 farklı şekillerde: Toz, Tablet
  • G-99 B-0: Tabletler
  • G-99 C-0: Toz
  • T-4419: Tabletler
  • T-4466: Toz
  • T-4489 farklı şekillerde: Toz, Tablet
  • NISAT 320®RS (Toz; RS = İndirgenmiş ve Stabilize)
  • Pt/C
  • Pd/C

Nitrillerin hidrojenlenmesi temel olarak uzun zincirli nitrillerle, özellikle de yağ asidi nitrilleriyle yapılır. Bu işlemde, bulamaçta Nikel katalizörleri kullanılır.

 

NiSAT® 320 RS

NiSAT® 310 RS

Nominal  içerik % Ağırlık

Ni

55

52

Destek

SiO2

SiO2-Al2O3

Şekil

Toz

Presli topak

Boyut [mm]

1,6

 

Nitrobenzenin aniline hidrojenlenmesi iki şekilde yapılır: a) Nikel katalizörlerine dayalı süreksiz bir bulamaç işlemiyle.        b) Gaz fazında izotermal proseste, aromatik halkaya olan atakları ve difenilamine yan reaksiyonları önlemek için Cu katalizörleri kullanılarak.

 

NiSAT® 320 RS

NiSAT® 310 RS

Nominal içerik % Ağırlık

Ni

55

52

Destek

SiO2

SiO2-Al2O3

Şekil

TozPresli topak

Boyut [mm]

1,6

 

Bu işlem aşağıdaki adımları içerir: Benzen önce sikloheksan'a hidrojenlenir. Sikloheksan daha sonra bir sikloheksanol ve sikloheksanon karışımına yükseltgenir. Sikloheksanol'a su kaybettirilerek sikloheksanon elde edilir. Takip eden bir reaksiyon adımında, sikloheksanonoxim, sikloheksanonun hidroksil amin ile uygun bir tuz formunda reaksiyonu ile oluşturulur. Oksim oluşumundan sonra bir Beckmann düzenlemesi yapılarak kaprolaktam alınır.

Benzenin sikloheksana hidrojenlenmesi için Nikel katalizörleri ya sulu karışımda ya da bunlardan daha sık kullanılan izotermal sabit yataklı reaktörlerle sürekli işlemlerde kullanılır. Bulamaç işlemleri için NiSAT®320RS tozu kullanılırken, sabit yatak işlemleri için NiSAT®310 RS önerilir.

 

NiSAT® 320 RS

Nominal içerik %Ağırlık

Ni

55

Destek

SiO2

Şekil

Toz

 

Okso-alkol-proses zincirlerine, genellikle daha yüksek alkoller için propen gibi olefinlerin ince temizliği veya yüksek alkoller için C7 - C11olefinlerinden kükürdün giderilmesi ile başlanır. Buna, ham aldehitin alkole hidrojenlenmesi (genel olarak bitmiş alkolün karbonil-değerlerini düşüren ince temizleme ile) dahildir.

G-22 Serisi

 

G-22

G-22/2

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

33

33,7

Cr

29,5

24

Ba

11

5

SiO2

Dengeli

Şekil

Toz

Tablet

Boyut [mm]

4,5 x 3

3 x 3

G-99 Serisi

 

G 99 B-0

G-99 C-0

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

37,5

37,5

Cr

31,5

31,5

Mn

2,45

2,45

Ba

2

2

Şekil

Tablet

Toz

Boyut [mm]

3 x 3 / 5 x 5

T-4489 

Standart bakır kromit katalizörü ile karşılaştırıldığında yüksek asit kararlılığına sahip okso-aldehidlerin gaz faz-hidrojenasyonu için krom içermeyen, bakır ve alüminyum oksit bazlı bir hidrojenleme katalizörüdür.

 

T-4489

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

45

Mn

6,5

AI

28

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

3 x 3

Doğal temizlik malzemeleri veya yağ alkolleri, çoğunlukla doğal lorik asit yağı gibi yağlardan elde edilir. En son işlem çeşitleri şunlardır:

I) eşdeğer yağ asidinin doğrudan hidrojenlenmesi veya

II) eşdeğer metil esterin (FAME) veya

III) parafin esterinin hidrojenlenmesi.

Hidrojenasyon katalizörleri, bulamaç işlemlerinde oksit tozları halinde veya sabit yatak işlemlerinde tablet formunda kullanılırlar. Sabit yatak işlemlerinde kullanıldığında, genellikle önceden indirgenir ve dengelenirler.

G-99 Serisi

 

G-99 B-0

G-99 C-0

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

37,5

37,5

Cr

31,5

31,5

Mn

4

4

Ba

2

2

Şekil

Tablet

Toz

Boyut [mm]

3x3

 T-4489

Standart bakır kromit katalizörü ile karşılaştırıldığında , yüksek asit dengesiyle, kromsuzperformanslı bakır standardına sahip kromsuz, bir bakır ve alüminyum oksit (Al2O3) hidrojenesyon katalizörüdür.

 

T-4489

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

45

Mn

6,5

Al2O3

Dengeli
Şekil

Tablet

Size [mm]

3x3

T-4419 /T-4421

 

T-4419

T-4421

Nominal içerik % Ağırlık

Cu

62,5

66

Cr2O3

13,5

30

Şekil

Tablet

Tablet

Boyut [mm]

3 x 3

4,5 x 4,5

 

Diollerin üretimi (iki fonksiyonlu alkoller), ya gaz fazındaki eşdeğer anhidritlerin doğrudan hidrojenlenmesine ya da gaz, sıvı ya da damlama fazındaki belirli asitlerin metil esterlerinin hidrojenlenmesine bağlıdır. Hidrojenasyon sabit yataklı reaktörlerde gerçekleştirilir.

T-4489

Standart bakır kromit katalizörü ile karşılaştırıldığında, yüksek asit dengesiyle, kromsuz, bakır- alüminyum oksit (Al2O3) hidrojenasyon katalizörüdür.

 

T-4489

Nominal içerik % Ağırlık

CuO

56

MnO2

10

Al2O3

Dengeli

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

3 x 3

T-4466

Aside çok dayanıklı bakır-manganez katalizörüdür. Maleik asit-di-esterin yüksek kalıntı asit içeriği ile hidrojenlenmesinde kullanılabilir.

 

T-4466

Nominal içerik % Ağırlık

CuO

53

MnO2

45

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

3 x 3

 

Metilaminler (kısa zincirli aminler) için alüminosilikatlar ve zeolitler katalizör olarak uygundur. Etil ve propilamin gibi daha uzun zincirli aminler için Nikel veya Kobalt katalizörleri tercih edilir. Uzun zincirli aminler için Bakır veya Bakır kromit katalizörler uygulanır.

Nickel-Katalizörler

 

NiSAT® 320 RS

NiSAT® 310 RS

Nominal içerik % Ağırlık

Ni

55

52

Destek

SiO2

SiO2-Al2O3

Şekil

Toz

Presli topak

Boyut [mm]

1,6