Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Atık Hava Temizleme

Clariant’le olan işbirliğimiz sayesinde, C&CS olarak çevresel faktörlere uygun tüm katalizörleri sevk edebilmekteyiz. Uzmanlarımız emisyon konularında güvenilir ve sürdürülebilir çözümleri önereceklerdir. Uygulama ve gereksinimlere uygun olarak, seramik veya metal sabstrat (altkatman) üzerinde oksidasyon katalizörleri yanında, ambalajsız (yığınsal) katalizörler sevk edilebilir. C&CS'in geniş depolama imkanı sayesinde, standart oksidasyon katalizörlerinin çoğu birkaç gün içinde sevk edilmeye hazır tutulmaktadır.

Hangi katalizör seçilirse seçilsin, yasal gereksinimlere (örneğin, TA-Luft) uygun olduğu garantimiz altındadır.

Almanya “TA-Luft” yönetmeliğinin yeni düzeltmesi üzerine yapılan tartışmalardaki son durumu burada bulabilirsiniz.

Atık Hava ve Gaz Arıtma Sunumu

Oksidasyon katalizörleri için en önemli uygulamalardan biri, atık havadaki (egzoz havası) VOC'lar (Uçucu Organik Bileşikler) olarak da adlandırılan hidrokarbon oranlarının düşürülmesidir. Solventlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık gazların bileşenlerinin konsantrasyonları, oksidasyon katalizörlerimizle mevcut limit değerlerin altına güvenilir bir şekilde düşürülebilir. Bu amaca uygun çok çeşitli katalizörler mevcuttur. Çoğunlukla, seramik veya metal tabana dayalı dökme katalizörler veya monolitler tercih edilmektedir. C&CS olarak her zaman bu amaca uygun  yüksek teknoloji ürünleri yanında, emisyon azaltma konseptlerinin oluşturulmasında yetkin ve kapsamlı hizmet sunuyoruz.

Gaz akımlarından kokuyu temizlemek (soğurmak) için C&CS aktif karbon temelli çeşitli ürünler önermektedir: C&CS #631 ve C&CS #643. H2S ve merkaptanlardan temizlemek için özel aktif karbon C&CS #868 başarıyla kullanılmaktadır. Ek olarak, kuru gazlar içindeki H2S ve HCl, ACtiSorb S2 veya ActiSorb CL2 ile temizlenebilir. C&CS, doğru adsorbanı gereken miktardaki konfigürasyonda hazırlayarak sizin özel uygulamanıza yardımcı olmaktan mutlu olacaktır.