Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Tarihçe

2017    

Clariant ile atık hava ve atık gaz arıtılması katalizörleri için Bayilik Sözleşmesinin Genişletilmesi

2015

DIN ISO 9001’e göre Sertifikasyon alınması ve GWP’nin C&CS katalizörleri ve kimyasallarını pazarlayan bağımsız bir şirket olması

2014

Doldurma ve toplama istasyonunun genişletilmesi

2013

Hidrojenlendirme katalizörlerinin ürün portföyüne eklenmesi

2013

İkinci bir depo inşaatı ve palet alanlarının> 100‘den> 500‘e çıkarılması

2010

Sentez gazı katalizörlerinin ürün portföyüne eklenmesi ve deponun genişletilmesi

2009

Kendi depomuzun kurulması

2008

TONSIL serisinin ürün portföyüne eklenmesi

2006

Katalizör ve kimyasallar için doldurma istasyonunun kurulması

2004

C&CS’te katalizörler ve kimyasallar için bölüm kurulması

2003

Nikel katalizörler için Süd-Chemie AG (günümüzde Clariant ürünleri GmbH/ Clariant SE) ile C&CS arasında iş ortaklığının kurulması

1997

Mobil uygulamalar için DeNOx- katalizörlerinin başarıyla geliştirilmesi

1993

Gaz ve katalizör laboratuvarının kurulması

1977

Prof. Dr. Julius Nickl tarafından GWP şirketinin kurulması ve Almanya Akreditasyon Kurumu olan DACH GmbH’ten onay alınması